ODSTRASZAJĄCA I INSEKTOBÓJCZA OBROŻA
PRZECIWKO KLESZCZOM, KOMAROM I MUCHÓWKOM.
DELTATIC DELTATIC jest produktem leczniczym weterynaryjnym. Przed użyciem skonsultuj się ze swoim lekarzem weterynarii oraz przeczytaj ulotkę dołączoną do opakowania.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować u szczeniąt poniżej 7 tygodnia życia. Nie stosować u kotów.
Obroża lecznicza z deltametryną dla psów

DELTATIC POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.1 POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.1.1 WSTĘP

Bez względu na to, czy są Państwo Klientem, potencjalnym Klientem, kontrahentem, aplikującym, wnioskodawcą lub gościem naszej strony internetowej traktujemy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Co to dokładnie oznacza?

 

Prezentujemy Państwu poniżej informacje o tym, jakie dane osobowe od Państwa zbieramy oraz w jakiej formie je przetwarzamy. Ponadto, otrzymają Państwo informacje o prawach, jakie Państwu przysługują w związku z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych. Dodatkowo, jeśli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości, przedstawimy dane kontaktowe odpowiedniej osoby, która udzieli na nie odpowiedzi.

 

1.1.1.1 KIM JESTEŚMY?

 

Nasza spółka to LIVISTO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-571), przy ulicy Chwaszczyńskiej 198a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000170542, NIP: 588-20-52-839, Regon: 192938266, telefon: +48 58 572 24 38, fax: +48 58 572 24 39, adres e-mail: biuro@livisto.com (dalej: LIVISTO).

 

LIVISTO jest importerem i dystrybutorem produktów weterynaryjnych. Obsługujemy hurtownie weterynaryjne oraz współpracujemy z lekarzami weterynarii na terenie całego kraju. Nasi Klienci obsługiwani są przez wyspecjalizowaną grupę doradców. Współpracujemy z partnerami, którzy działają zgodnie z Dobrą Praktyką Wytwarzania (GMP) oraz Dobrą Praktyką Dystrybucyjną (GDP), co gwarantuje wysoką jakość obsługi.

 

W rozumieniu obowiązującego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych, LIVISTO jest administratorem danych osobowych. W związku z tym podejmujemy wszystkie środki wymagane przez obowiązujące prawo, by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez LIVISTO, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD):

radcą prawnym Jakubem Gosz

dostępnym pod adresem e-mail: rodo@livisto.com

 

1.1.2 ZAKRES DEKLARACJI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Jako przetwarzanie danych osobowych rozumiemy takie czynności jak: zbieranie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmienianie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie za pomocą transmitowania, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, ujednolicanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych osobowych.

Dane osobowe to wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną.

Niniejsza Polityka prywatności – oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy danych osobowych Klientów, kontrahentów, stron zainteresowanych, wnioskodawców, gości, kandydatów na pracowników lub współpracowników.

 

1.1.3 JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Kiedy się Państwo z nami kontaktują w jakiekolwiek roli, potencjalnie zbieramy Państwa dane osobowe. Na przykład:

⎯ jeżeli są Państwo zainteresowani naszymi produktami i podejmujecie kontakt w tej sprawie,

⎯ kiedy rejestrują się Państwo do naszych serwisów internetowych,

⎯ kiedy kontaktują się z nami Państwo za pomocą e-maila, poczty lub telefonicznie,

⎯ kiedy korzystają Państwo z naszych produktów lub usług w związku z istniejącymi relacjami biznesowymi,

⎯ kiedy aplikują Państwo na stanowisko pracy lub na współpracownika,

⎯ kiedy rejestrują się Państwo w celu skorzystania z organizowanych przez nas szkoleń internetowych (webinaria).

 

W zależności od charakteru Państwa kontaktu z nami, zbieramy i wykorzystujemy różnego rodzaju dane osobowe uzyskane od pracowników, wykonawców, kandydatów na pracowników, dostawców i innych osób podejmujących z nami relacje.

 

Przetwarzamy następujące rodzaje danych osobowych:

 

dane umożliwiające identyfikację osobową,

 1. imię i nazwisko, dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu, numer faksu,

dane związane z umową,

 1. numer Klienta, numer zamówienia, dane dotyczące faktury,

dane związane z przedsiębiorstwem,

 1. nazwa przedsiębiorstwa, dział, wykonywane czynności,

dane związane z Państwa aktywnością internetową,

 1. adresy IP; nazwy użytkowników; dane związane z odwiedzaniem przez Państwa naszej strony internetowej, portali konsumenckich lub aplikacji mobilnej; czynności dokonywane na naszych stronach internetowych oraz portalach konsumenckich; miejsce dostępu,

informacje dotyczące Państwa zainteresowań lub życzeń, które Państwo nam komunikują,

 1. za pomocą naszego formularza kontaktowego lub innych kanałów komunikacji

informacje na temat Państwa kariery zawodowej,

 1. szkolenia zawodowe, poprzedni pracodawcy, inne kwalifikacje oraz informacje podobne.

1.1.3.1 DANE SZCZEGÓLNE

 

Dane szczególne, takie jak ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, nie są przez LIVISTO zbierane ani w inny sposób przetwarzane.

 

1.1.3.2 DANE OSOBOWE NIELETNICH

 

Dane osobowe dzieci lub osób nieletnich są zbierane tylko wtedy, jeśli dana osoba utworzy u nas konto Klienta, zarejestruje się na portalu zawodowym, skorzysta z naszych kanałów komunikacji lub użyje naszej aplikacji mobilnej.

 

1.1.3.3 WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

 

1.1.3.3.1 CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

 

Pliki cookies to pliki umieszczane na Państwa komputerze przez naszą stronę internetową lub portale konsumenckie wtedy, kiedy je Państwo odwiedzają. Pliki te przechowują informacje, które sprawiają, że mogą Państwo korzystać ze strony bardziej wydajnie.

Używamy Google Analytics jako internetowej usługi analitycznej w celu analizowania czynności wykonywanych przez użytkownika na stronie internetowej oraz na portalach konsumenckich. Do tej analizy, informacje związane z użytkowaniem wygenerowane przez plik cookie (włącznie ze skróconym adresem IP użytkownika) są transmitowane na nasze serwery i przechowywane do celów związanych z analizą użytkowania. Korzystamy z usługi analizy użytkowania, by zoptymalizować nasze strony internetowe, portale konsumenckie, podejście do Klienta oraz inne środki marketingowe, a także do celów badań rynkowych. Adres IP użytkownika jest natychmiast skracany w trakcie tego procesu, aby identyfikacja użytkownika za pomocą adresu IP nie była już możliwa.

Każdy użytkownik, który nie wyraża zgody na przechowywanie i analizę jego lub jej zanonimizowanych danych użytkownika podczas odwiedzania naszej strony internetowej może wyrazić sprzeciw wobec tego przechowywania i wykorzystywania w dowolnym momencie. Anonimowe korzystanie z portali konsumenckich nie jest możliwe.

Państwa wizyta na tej stronie internetowej jest obecnie rejestrowana przez Google Analytics. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na rejestrowanie wizyty na stronie, prosimy o wyłączenie plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Korzystamy również z kodu AddThis, który pozwala na wykorzystanie narzędzi do polecania np.: Facebook itp. Prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat prywatności udostępnionymi przez dostawcę tej usługi pod adresem: http://www.addthis.com/privacy/

 

1.1.4 W JAKIM CELU PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE – ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

1.1.4.1 WYKONANIE UMOWY

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów nawiązania i wykonania umów. Ma to także zastosowanie do informacji, które podają nam Państwo w ramach korespondencji poprzedzającej zawarcie Umowy. Dokładne cele przetwarzania danych zależą od poszczególnego produktu oraz złożonego zapytania i mogą być także użyte do analizowania Państwa potrzeb oraz sprawdzania, które produkty i usługi są dla Państwa odpowiednie. Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych).

 

1.1.4.1.1 WYKONANIE STOSUNKU MIĘDZY STRONAMI UMOWY

 

Do wykonywania stosunku między stronami Umowy potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mail, by móc się z Państwem skontaktować, a także danych rozliczeniowych. wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi (takich jak numer NIP lub PESEL).

 

1.1.4.1.2 OFEROWANIE TOWARÓW I USŁUG

 

Potrzebujemy także Państwa danych osobowych, aby móc sprawdzić, czy, a jeśli tak, to które produkty i usługi, możemy i jesteśmy w stanie Państwu zaoferować.

Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc uzasadniony interes administratora.

 

1.1.4.1.3 PRZEPROWADZANIE PROCESU SKŁADANIA APLIKACJI

 

Przetwarzamy te Państwa dane osobowe, które zostały nam przesłane w dokumentach rekrutacyjnych, by sprawdzić, czy Państwa kwalifikacje zawodowe są odpowiednie do oferowanego stanowiska. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe wyłącznie do procesu rekrutacyjnego a w przypadku zatrudnienia – stają się częścią akt pracowniczych. Jeśli żadna umowa nie została zawarta, Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji. Podstawa prawna to art. 22[1] Kodeksu pracy a także- w przypadku danych osobowych przekazanych nam szerzej, niż wynika to ze wskazanej podstawy prawnej lub w przypadku rekrutacji na współpracownika – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a więc zgoda. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod adresem: rodo@livisto.com

 

1.1.4.2 BILANSOWANIE INTERESÓW: PODNOSIMY JAKOŚĆ NASZYCH USŁUG I OFERUJEMY PAŃSTWU ODPOWIEDNIE PRODUKTY

 

1.1.4.2.1 DLA WZMOCNIENIA I ZOPTYMALIZOWANIA RELACJI Z KLIENTEM

 

Jako część naszych wysiłków, by stale poprawiać nasze relacje z Państwem, od czasu do czasu prosimy Państwa o udział w naszych ankietach konsumenckich. Wyniki ankiet służą adaptowaniu naszych produktów i usług po to, aby jeszcze lepiej spełniać Państwa potrzeby. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim wypadku może być zgoda respondenta (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) lub – w uzasadnionych przypadkach – uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 

1.1.4.2.2 PRZETWARZANIE I ANALIZA DANYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

 

Państwa potrzeby są dla Nas ważne i staramy się dostarczyć Państwu informacje na temat produktów i usług, które będą Państwu idealnie odpowiadać. W tym celu używamy informacji zdobytych przez przedsiębiorstwa z nami współpracujące oraz badań rynku. Naszym głównym celem jest adaptacja naszych propozycji produktów do Państwa potrzeb. W związku z tym zapewniamy, iż zawsze przetwarzamy dane zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony danych osobowych. Co dokładnie analizujemy i przetwarzamy?

 

Wyniki naszych aktywności marketingowych, by zmierzyć wydajność i znaczenie naszych kampanii;

Informacje z Państwa wizyt na Naszej stronie internetowej;

Analizujemy prawdopodobne potrzeby związane z naszymi produktami i usługami.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych na cele marketingowe jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO. W niektórych przypadkach na działalność marketingową wymagana jest przepisami prawa zgoda. Jest tak w przypadku prowadzenia marketingu przy użyciu poczty elektronicznej jak i w przypadku korzystania z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet). Tak więc podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w związku z art. 10 ustawy prawo o świadczeniu usług drogą elektroniczną i/lub art. 172 prawo telekomunikacyjne.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod adresem: rodo@livisto.com

 

1.1.4.2.3 NEWSLETTER

 

Mają Państwo możliwość zarejestrowania się, by otrzymywać nasz newsletter za pomocą naszej strony internetowej. Aby go wysyłać, potrzebujemy tylko Państwa adres e-mail, wszystkie inne informacje są dobrowolne. Dopiero po udanym ukończeniu procesu podwójnego potwierdzenia chęci otrzymywania newslettera będą go Państwo otrzymywać. Mają Państwo prawo do wyświetlenia swojej deklaracji zgody (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to zgoda a więc art. 6 ust. 1 lit a) RODO) lub do rezygnacji z subskrypcji w każdym momencie. Linki odnoszące się do powyższych czynności są zawarte na każdej okładce naszego newslettera. Jeśli zrezygnują Państwo z subskrypcji, natychmiastowo usuniemy Państwa dane kontaktowe z naszej listy do dystrybucji newslettera. Efektywność zgody elektronicznej, tak jak w przypadku rejestracji do otrzymywania newslettera, podlega pewnym wymogom prawnym. Dotyczy to także zapisywania Państwa deklaracji zgody. Rejestrujemy zatem datę i godzinę wyrażenia zgody, treść deklaracji zgody, informację, czy któreś z okienek zostało zaznaczone, Państwa adres e-mail i wszystkie pozostałe informacje podane dobrowolnie. Rejestrujemy także datę i godzinę kliknięcia na link potwierdzający oraz na link w potwierdzającej wiadomości e-mail. Zbieramy powyższe informacje wyłącznie w celu postępowania zgodnie z prawnymi zobowiązaniami (rozliczalność działań administratora).

 

1.1.4.2.4 SZKOLENIA INTERNETOWE – WEBINARIA

 

Umożliwiamy nieodpłatny udział w szkoleniach internetowych, tzw. webinariach. Aby z nich korzystać, należy zarejestrować się na podanej platformie (właściwej dla danego szkolenia) podając imię, nazwisko i adres e-mail. Podanie tych informacji jest dobrowolne, ale konieczne dla możliwości zalogowania się i udziału w szkoleniu. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to zgoda, a więc art. 6 ust. 1 lit a) RODO. Mogą Państwo zrezygnować z udziału w szkoleniu w każdym momencie. Jeśli zrezygnują Państwo z udziału w szkoleniu, Państwa dane kontaktowe zostaną automatycznie usunięte z naszej listy uczestników. Efektywność zapisu (zgody) na udział w szkoleniu, tak jak w przypadku rejestracji do otrzymywania newslettera, podlega pewnym wymogom prawnym. Rejestrowana jest data i godzina zapisu na szkolenie, informacja, czy któreś z dodatkowych okienek zostało zaznaczone, Państwa imię, nazwisko, adres e-mail i wszystkie pozostałe informacje podane dobrowolnie. Dane te są wykorzystywane tylko i wyłącznie do administrowania webinariami tj.

⎯ automatycznego przypomnienia zarejestrowanej osobie o zbliżającej się dacie webinarium;

⎯ wysłaniu informacji, że nagranie z webinarium jest już dostępne;

⎯ wysłaniu materiałów z webinarium tj. prezentacji;

⎯ odpowiadaniu na pytania uczestników po zakończonym już webinarium.

 

Zbieramy powyższe dane również w celu postępowania zgodnie z prawnymi zobowiązaniami (rozliczalność działań administratora).

 

Popularną platformą webinariów, z której korzystamy, to GoToWebinar, której Polityka Prywatności znajduje się na stronie: https://www.logmeininc.com/legal/privacy. W zakresie, w jakim są Państwo klientami tej platformy (a także innych podobnych), akceptując warunki korzystania z niej (Terms of Service), dostawca tej usługi internetowej ma status odrębnego administratora danych osobowych.

 

1.1.4.2.5 ŚRODKI W KIERUNKU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA

 

Używamy Państwa danych osobowych, między innymi, w poniższych sytuacjach:

 

Analizujemy Państwa dane, by chronić Państwa lub Państwa przedsiębiorstwo przed działaniami szkodliwymi. To może się wydarzyć, jeśli na przykład zostali Państwo ofiarą kradzieży tożsamości lub jeśli osoby do tego nieuprawnione w jakiś sposób zdobyły dostęp do Państwa kont użytkownika;

Nasze wsparcie informatyczne blisko z Państwem współpracuje w razie problemów technicznych, by poprawić niezawodność naszych aplikacji internetowych. W ramach tego, oceniamy także rejestry wejść na stronę, wykonane czynności, itp.;

Aby móc zagwarantować bezpieczeństwo informatyczne;

Aby być w stanie zapisać i udowodnić fakty w razie ewentualnego sporu prawnego.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO a więc uzasadniony interes administratora w postaci bezpieczeństwa.

 

1.1.4.3 ON NA PODSTAWIE PAŃSTWA ZGODY

 

Jeśli zgodzili się Państwo na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub więcej niż jednym określonym celu, możemy przetwarzać Państwa dane. Mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości w każdym momencie, bez ponoszenia żadnych kosztów oprócz kosztów transmisji według podstawowych taryf (kosztów połączenia internetowego). Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem przed wycofaniem zgody. Zgodę można wycofać poprzez kontakt pod adresem: rodo@livisto.com. Podstawa to art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

 

1.1.4.4 Z POWODU WYMOGÓW PRAWNYCH

 

Jako przedsiębiorstwo, podlegamy wielu różnorodnym wymogom prawnym (np. związanym z prawem podatkowym). Aby działać zgodnie z naszymi prawnymi zobowiązaniami, przetwarzamy Państwa dane osobowe. Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

 

1.1.5 GDZIE I Z JAKIEGO POWODU PRZESYŁAMY DANE

1.1.5.1 WYKORZYSTYWANIE DANYCH W RAMACH LIVISTO

 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza podmiotami uprawnionymi na mocy przepisów oraz przetwarzającymi dane osobowe na zlecenie LIVISTO w celu prawidłowej obsługi procesów własnych -np. dostawcy usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami i nie mogą wykorzystywać danych osobowych w innych celach.

 

1.1.5.2 WYKORZYSTYWANIE DANYCH POZA LIVISTO

 

Szanujemy Państwa prywatność i przekazujemy dalej informacje dotyczące Państwa tylko w sytuacji, w której jest to wymagane przez prawo, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę lub do wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy.

Dla przykładu, istnieje prawny obowiązek by przekazać dalej Państwa dane osobowe do takich podmiotów, jak:

 

Członkowie administracji publicznej lub członkowie administracji zarządczej , np. urzędnicy podatkowi, funkcjonariusze organów celnych;

Pracownicy organów sądowych i funkcjonariusze organów ścigania, np. funkcjonariusze Policji, pracownicy sądowi, prokuratorzy;

Prawnicy lub notariusze , np. w przypadku sporów prawnych;

Dostawcy usług transportowych i spedytorzy ;

Organizatorzy i dostawcy usług/platform szkoleniowych, jeśli zarejestrowali się Państwo za naszym pośrednictwem na dane targi handlowe, wydarzenia handlowe lub webinaria;

Banki i dostawcy usług finansowych, w celu obsługi wszystkich spraw finansowych.

Nasi dostawcy usług

 

By sprawić, że nasze operacje będą bardziej wydajne, używamy usług zapewnianych przez zewnętrznych dostawców, którzy mogą otrzymać Państwa dane osobowe do celów powyżej opisanych, włącznie z dostawcami usług informatycznych, dostawcami usług drukarskich i telekomunikacyjnych, firmami zajmującymi się windykacją należności, konsultingiem lub firmami handlowymi.

 

Uwaga: Przywiązujemy wielką wagę do Państwa danych osobowych!

 

W celu zapewnienia tego, aby dostawcy usług działali zgodnie z tymi samymi standardami dotyczącymi ochrony danych osobowych, jakie są stosowane w naszej firmie, przygotowaliśmy odpowiednie Umowy dotyczące przetwarzania zamówień. Wspomniane Umowy regulują między innymi, że:

 

osoby trzecie mają dostęp tylko do danych, których potrzebują do wykonania przypisanych im zadań;

dostawcy usług udzielają dostępu do Państwa danych osobowych wyłącznie pracownikom, którzy w pełni zobowiązali się postępować zgodnie z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych;

dostawcy usług postępują zgodnie z technicznymi i organizacyjnymi środkami, które gwarantują bezpieczeństwo oraz ochronę danych osobowych;

a także regulują co dzieje się z danymi osobowymi po zakończeniu relacji biznesowej między dostawcą usługi a naszą firmą. Wszystkie tego typu umowy są zgodne z wymaganiami art. 28 RODO.

Wobec dostawców usług zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), podejmujemy specjalne środki bezpieczeństwa (np. poprzez korzystanie ze specjalnych klauzul w umowach), by zapewnić traktowanie danych osobowych na tym samym poziomie profesjonalizmu, który jest stosowany w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Regularnie sprawdzamy wszystkich naszych dostawców usług pod kątem zgodności z naszymi wymaganiami w tym zakresie.

Bardzo ważne: Nie sprzedajemy Państwa danych osobowych pod żadnym warunkiem osobom trzecim!

 

1.1.5.3 WYKORZYSTYWANIE DANYCH PRZEZ LIVISTO W RAMACH GRUPY

 

W celu zapewnienia Państwu możliwie najlepszej obsługi, od czasu do czasu przesyłamy dane osobowe w ramach grupy kapitałowej LIVISTO. Zapewniamy, iż odpowiednie regulacje dotyczące ochrony danych osobowych są stosowane, a Państwa dane osobowe są w prawidłowy sposób chronione w każdym momencie.

Z tego powodu podjęliśmy odpowiednie środki, by zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w ramach grupy:

Przygotowaliśmy odpowiednie umowy z poszczególnymi podmiotami stowarzyszonymi, aby zapewnić, że dane osobowe przesyłane w ramach grupy są chronione w każdym momencie. W związku z tymi umowami i stosowanymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, przesyłamy dane osobowe do naszych spółek zajmujących się produkcją i sprzedażą tylko w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Poprzez takie działanie, wspieramy nasze spółki zarówno w ich działaniu jak i stosowaniu się do technicznych i organizacyjnych środków, których używamy także w przedsiębiorstwie macierzystym, by zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Jeśli jest to możliwe, chronimy Państwa dane osobowe za pomocą środków pseudonimizacji lub anonimizacji. Jeśli nasze spółki są zlokalizowane poza obszarem EOG, podejmujemy odpowiednie kroki, by zapewnić taką samą ochronę podczas przetwarzania danych osobowych jak w obrębie EOG.

 

1.1.6 CZY SĄ PAŃSTWO ZOBOWIĄZANI DOSTARCZAĆ NAM DANE OSOBOWE?

W ramach relacji z LIVISTO wymagamy od Państwa przekazania takich kategorii danych osobowych, do których zebrania jesteśmy prawnie zobowiązani (np. na cele podatkowo- rozliczeniowe). W innych wypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich przekazania uniemożliwia nawiązanie stosunku prawnego z klientem, kontrahentem, kandydatem lub innymi zainteresowanymi różnorodnymi formami współpracy i interakcji z LIVISTO.

 

1.1.7 OKRESY USUNIĘCIA

Zgodnie ze stosowanymi regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej niż to konieczne do celów poszczególnego przetwarzania. Jeśli dane osobowe nie są już wymagane do wypełnienia zobowiązań prawnych lub wynikających z Umowy, będą one przez nas regularnie usuwane, chyba że ich tymczasowe przetrzymywanie jest nadal niezbędne. Mogą istnieć następujące przyczyny dalszego przetrzymywania:

 

Muszą zostać spełnione obowiązki dotyczące okresu przechowywania dokumentów wynikające z przepisów prawa, np. podatkowego, rachunkowego (nie krócej niż 5 lat).

By pozyskać dowody w razie sporu prawnego w ramach ustawowych terminów przedawnienia roszczeń: w prawie cywilnym ustawowe terminy przedawnienia roszczeń mogą trwać do 6 lat, ze standardowym terminem ograniczenia czasowego dla zobowiązań gospodarczych i okresowych trzech latach.

W przypadku kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przechowane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami. W przypadku kandydatów na pracowników lub współpracowników, dane osobowe będą przetwarzane do końca procesu rekrutacji, chyba, że udzielili Państwo zgodę na dalsze przechowywanie danych osobowych na cele przyszłych rekrutacji przez określony okres.

W przypadku kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa, dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej wygaśnięcia lub rozwiązania z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przechowane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami.

W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (na cele marketingu lub inny, np. bezpieczeństwa), dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia skutecznego sprzeciwu. W przypadku przetwarzania danych osobowych na cele odpowiedzi na kontakt nawiązany z nami, dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia komunikacji z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przechowane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń pomiędzy stronami.

 

1.1.8 PAŃSTWA PRAWA

W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługują Państwu także pewne prawa. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć w odpowiednich przepisach RODO – artykuły 15 do 21.

 

1.1.8.1 PRAWO DO DOSTĘPU DO DANYCH I ICH SPROSTOWANIA

 

Mają Państwo prawo do uzyskiwania od nas informacji na temat Państwa konkretnych danych osobowych, które przetwarzamy. Jeśli te informacje nie są (już) prawidłowe, mogą nas Państwo poprosić o sprostowanie danych lub, jeśli są niekompletne, o ich uzupełnienie. Jeśli przekazaliśmy dalej Państwa dane osobowe do osób trzecich, poinformujemy o żądaniu dane osoby trzecie.

 

1.1.8.2 PRAWO DO USUNIĘCIA

 

Mogą Państwo żądać natychmiastowego usunięcia Państwa danych osobowych pod następującymi warunkami:

 

kiedy Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których były one zebrane;

jeśli wycofali Państwo swoją zgodę i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych;

jeśli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu i nie ma żadnych nadrzędnych prawnych przyczyn do przetwarzania danych;

jeśli Państwa dane osobowe są przetwarzane bezprawnie;

jeśli Państwa dane osobowe muszą być usunięte ze względu na obowiązek prawny.

Prosimy pamiętać, iż przed usunięciem Państwa danych musimy sprawdzić, czy nie istnieje prawna przyczyna do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

1.1.8.3 PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

 

Mogą Państwo żądać od nas ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach jednej z poniższych przyczyn:

 

jeśli żądają Państwo sprostowania danych osobowych- do momentu w którym uda nam się zweryfikować ich zgodność;

jeśli dane są przetwarzane bezprawnie, ale zamiast usunięcia ich, żądają Państwo tylko ograniczenia wykorzystywania Państwa danych osobowych;

jeśli nie potrzebujemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, ale Państwo nadal potrzebują ich do formułowania, wysunięcia lub obrony roszczeń prawnych;

jeśli złożyli Państwo sprzeciw co do przetwarzania danych i nie jest jeszcze pewne, czy jest uzasadniony.

1.1.8.4 PRAWO DO SPRZECIWU

 

1.1.8.4.1 PRAWO DO SPRZECIWU W PRZYPADKACH INDYWIDUALNYCH

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub uzasadnionym interesie administratora, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

1.1.8.4.2 BRAK ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE DANYCH DO CELÓW MARKETINGOWYCH

 

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. Sprzeciw może zostać zgłoszony w dowolnej postaci i powinien być zaadresowany do:

radca prawny Jakub Gosz

Inspektor Ochrony Danych LIVISTO

 1. Chwaszczyńska 198a, 81-571 Gdyni

E-mail: rodo@livisto.com

 

1.1.8.5 PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

 

Po wyrażeniu takiej woli, mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych, które nam Państwo podali w celu przetwarzania, w przenośnym formacie przystosowanym do odczytu maszynowego.

 

1.1.8.6 PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Staramy się przetwarzać Państwa żądania i skargi tak szybko, jak to możliwe, by odpowiednio chronić Państwa prawa. Jednakże w zależności od częstotliwości składanych zapytań, może minąć do 30 dni zanim będziemy w stanie zapewnić Państwu dalsze informacje na temat Państwa żądania. Jeśli ten okres miałby się przedłużyć, poinformujemy Państwa natychmiast o przyczynach opóźnienia i omówimy z Państwem dalszy proces.

W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie zapewnić Państwu żadnych informacji. Jeśli będzie to zgodne z prawem, poinformujemy Państwo o przyczynie odmowy ujawnienia informacji. Jednakże, jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią i reakcją lub jeśli będą Państwo zdania, iż naruszamy obecnie obowiązujące prawo dotyczące ochrony danych osobowych, mogą Państwo wnieść skargę do naszego Inspektora Ochrony Danych albo też do organu nadzorczego właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca, w którym doszło do rzekomego naruszenia. Wszelkie zawiadomienia, żądania i roszczenia związane z danymi osobowymi prosimy kierować pod adres: rodo@livisto.com.

 

1.1.9. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODWIEDZAJĄCYCH FANPAGE FACEBOOK

Klauzula dedykowana jest w szczególności osobom, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj” lub opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u.

 

1.1.9.1 Administratorem danych osobowych jest LIVISTO.

 

1.1.9.2 We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: rodo@livisto.com

 

1.1.9.3 Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 • Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
 • Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 • Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
 • Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 • Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
 • Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

 

1.1.9.4 Zakres danych osobowych przetwarzanych przez fanpage:

 

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);
 • podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji);
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

 

1.1.9.5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 

 1. a) w celu prowadzenia fanpage na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz:
 • informowania za jego pomocą o naszej aktywności,
 • promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy
 • promowaniu naszej marki, produktów oraz usług,
 • budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej,
 • w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest naszym prawnie uzasadniony interesem;
 1. b) w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem;
 2. c) w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z uwagi na Państwa zainteresowanie naszymi usługami.

Powyższe cele wiążą się z koniecznością przekazania właścicielowi portalu społecznościowego Facebook informacji o adresie IP i identyfikatorze przeglądarki użytkownika, na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy. Ze względu na to, że korzystając z Facebooka wyrazili Państwo zgodę na zasady obowiązujące na portalu, przekazanie danych osobowych w zakresie określonymi tymi zasadami jest naszym prawnie uzasadniony interesem.

 

1.1.9.6. Odbiorcy danych:

 

Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. a) podwykonawcom – czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. naszemu podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi wsparcia IT dla fanpagea;
 2. b) podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 3. c) właścicielowi portalu społecznościowego Facebook (informacje o adresie IP i identyfikatorze przeglądarki użytkownika) na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

 

1.1.9.7 Okres przechowywania danych:

 

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:

 1. a) informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy;
 2. b) w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
 3. c) Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 4. d) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 5. e) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

 

1.1.9.8 W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 

 1. a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 3. c) prawo do usunięcia danych,
 4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych- może być realizowane gdy zaistnieje szczególna sytuacja odnosząca się do Państwa (uzasadniająca ten sprzeciw), a Państwa dane przetwarzamy na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, lub gdyby podlegały profilowaniu, a także zawsze, gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego,
 6. f) prawo do przenoszenia danych,
 7. g) prawo do cofnięcia zgody – gdy przetwarzamy dane na podstawie Państwa zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia i to w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt 1.1.9.2 powyżej.

 

1.1.9.9 Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

1.1.9.10 Skarga do organu nadzorczego:

 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zarówno w Polsce (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, infolinia tel.: 606 950 000), jak i w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy lub domniemanego naruszenia.

 

1.1.9.11 Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:

 

Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

 

1.2 WERSJA

Niniejsza Polityka prywatności- oświadczenie o polityce ochrony danych osobowych wchodzi w życie od 04.04.2018. Lista aktualizacji:

– dnia 17.01.2020 r.

– dnia 14.01.2021 r.

Zarejestrowani klienci zostaną poinformowani o zmianach w tym dokumencie.